Menu

Transit

Tid, råd och rum
för konstnärliga
verksamheter

Transit är en plats och samarbetspartner för frilansande filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Vi på Transit vet att ett dynamiskt och tillåtande sammanhang hjälper många konstnärer och deras verksamheter att utvecklas både konstnärligt och ekonomiskt.

Om fler konstnärliga verksamheter ges de förutsättningar de behöver för att stärkas kommer vi alla att kunna ta del av ett utvecklande och utmanande konst- och kulturutbud – En viktig ingrediens i uppbyggandet av ett öppet och inkluderande samhälle.

Tid

På Transit får du tid att utveckla ditt konstnärliga arbete fritt under två år.

art-advice

Råd

Vi som jobbar på Transit finns alltid till hands när du behöver råd eller vill bolla dina tankar.

art-room

Rum

Vi sitter i ett gemensamt öppet kontor på 360 kvm fyllt med inspiration och utbyte.

Allt som ingår i Transit är gratis – skrivbordsplats, handledning, workshops och tillgång till projektrum. Bl a finns workshops i avtal och förhandling, bokföring, deklaration och moms, konstnärliga processer, retorik och ledarskap.

För vem?

Musik
Film
Scenkonst
Bildkonst
Formgivning

Alla på Transit jobbar med musik, film, scenkonst, bildkonst eller formgivning. Ofta inom flera fält samtidigt. Transit riktar sig till dig som är i en utvecklingsfas oavsett om du jobbat konstnärligt i några eller många år. Gemensamt för alla här är behovet att fokusera, strukturera och förstärka den konstnärliga verksamheten

Träffar

En gång i månaden har vi lunchträff där vi pratar om våra projekt och får info om vilka workshops som är på gång på Transit. Veckovis har vi även eftermiddagsfika för den som vill. En gång per halvår har vi halvårsträffar under två dagar. Då får var och en sammanfatta sitt arbete de senaste sex månaderna och berätta om sina planer för det kommande halvåret samt berätta om sina drivkrafter och be om hjälp från gruppen om så behövs. Sedan ger gruppen feedback. Det brukar vara väldigt peppigt och inspirerande att få inblick i varandras arbetsprocesser. Halvårsträffen är det enda som är obligatoriskt på Transit.

Om Transit

Transit är en ideell förening för yrkesverksamma filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Transit erbjuder verksamhetsutveckling för konstnärliga verksamheter i form av, workshops, handledning, ett kollegialt sammanhang av andra yrkesverksamma, samt en kontorsplats till en kostnad av 500kr/månaden. Totalt är det 20-30 frilansande konstnärer i ett öppet kontorslandskap som delar kontakter och kunskaper.

Transit finansieras av Kulturförvaltningen Region Stockholm.

Transit syfte är att bidra till bättre förutsättningar för bildkonstnärer, filmare, scenkonstnärer, musiker och formgivare så att de kan utöva och livnära sig på sitt konstnärskap och sin kompetens.

Transit ska genom sin verksamhet bidra till ett utbud av rika och fria konstnärliga verk och projekt samt innovativa och hållbara produkter och tjänster. Dessa bidrar i sin tur till individers och samhällets kulturella och ekonomiska utveckling. Transit ska därtill vara en opinionsbildare som verkar för bättre förutsättningar för konstnärer och kreatörer i sin yrkesutövning.