Menu
  */?>

  Projekt

  Ny rapport om kulturskapares förutsättningar

  Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar – strukturella hinder för yrkesutövande

  Capellagården, Transit och Artifex släpper rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp. Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning. 


  Transits digitala intensivresidens Open Call 18 okt-12 nov

  Under våren 2022 arrangerar Transit Kulturinkubator två digitala intensivresidens för yrkesverksamma konstnärer inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk. Residensen riktar sig till konstnärer som har anknytning till någon av Transits samarbetspartners Tjallegoahte (Sapmi), Capellagården, Artifex, och Resurscentrum för konst Norrbotten eller är verksamma inom regionerna Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Gävleborg.


  Här skapas konsten

  Ett samarbetsprojekt med Produktionsplatserna

  Produktionsplatserna är ett nätverk av konstnärliga produktionsplatser som startades av företrädare för ett antal ateljéföreningar i Stockholmsregionen. Nätverket fungerar för närvarande som kunskapsforum och har ambitionen att bli en samlande röst för de konstnärliga produktionsplatserna i kulturpolitiken och verka för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv i Sverige.

  WORKSHOPS VI ERBJUDER UNDER 2021
  Under våren 2021 drog samarbetet mellan Transit och nätverket Produktionsplatserna igång med workshops för dom som driver eller är medlemmar av en ateljéförening eller annan konstnärlig produktionsplats. Vi erbjöd två kostnadsfria workshops för alla som vill kompetensutvecklas inom föreningskunskap, policyarbete och påverkansarbete.

  FÖRENINGSKUNSKAP  – VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?
  Workshopledare: My Gross  
  Datum & Tid: Tisdag 18 maj 2021, kl 18.00 – 20:30

  PÅVERKANSARBETE – HUR NÅR NI UT OCH FRAM?
  Workshopledare: Silvia Kakembo
  Datum & Tid: Tisdag 1 juni 2021, kl 18.00 – 20:30

  HÖSTENS WORKSHOP

  Under hösten 2021 kommer ytterligare en workshop att arrangeras. Mer info om detta släpps snart!

  LÄS MER om projektet och vårens workshops

  LÄS MER  om produktionsplatserna.


   

  PROCESSPODDEN

  Transit och Filmbasen vill lyfta den konstnärliga processen, arbetet som leder fram till ett verk. Under olika konst-och kulturevent bjuder vi in olika konstnärer till publika samtal om deras arbetsprocesser. Samtalen spelas också in och blir podcasten “Processpodden”.

  */?>