Menu

Ansök till Transit

Vi har ett högt tryck på ansökningar till Transit just nu men vi välkomnar ändå att man skickar in sin ansökan, då vi tar dom i tur ordning. Dock kan svar dröja på grund av mängden ansökningar vi hanterar i dagsläget.

Så här ansöker du/ni till Transit:

Skicka oss en beskrivning av din/er konstnärliga verksamhet och bifogat CV på alla som söker.

Berätta vad du/ni vill utveckla och hur Transit kan spela en roll i det arbetet.

Maila ansökan till ansokan@transitsthlm.se

Vad händer sen?

När vi har fått din ansökan kommer vi att dela den med en av våra partners; Film Stockholm för filmare, SITE för scenkonstnärer, Konstfack Alumni för bildkonstnärer och formgivare och Starthus KMH för musiker.

Om vi tror Transit passar dina behov ber vi dig att komma på ett möte. Mötet är till för att du ska få se kontoret och träffa personalen, så vi kan se om det känns rätt. Vi tar emot ansökningar löpande under året och in- och utflytt sker även det löpande under året.