Menu

VEM KAN SÖKA?

För att kunna söka till Transit Kulturinkubator ska du:

 • vara yrkesverksam konstnär inom något konstnärligt fält – t.ex. film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik, litteratur och/eller konsthantverk. 
 • bedriva egen konstnärlig verksamhet på minst 50% arbetstid
 • ha varit yrkesverksam i minst ett år
 • befinna dig i en utvecklingsfas i din verksamhet, oavsett om du har jobbat konstnärligt i några eller många år
 • ha behov av och möjlighet att regelbundet använda din nya kontors- och arbetsplats på Telefonplan i Stockholm
 • vilja ingå i ett socialt sammanhang där erfarenhetsutbyte är en grundläggande faktor för utveckling
 • vara intresserad av att lyssna på andras processer, bidra till och stötta andra i ett kollegialt sammanhang

HUR SÖKER JAG?

Den 20:e augusti – 16:e september 2024 är vårt ansökningssystem öppet.

Då svarar du på ett antal frågor och din konstnärliga verksamhet, dina planer för de kommande 12 månaderna, vad du hoppas få ut av din tid på Transit och vad du vill bidra med till detta sammanhang av och för konstnärskollegor. Du kommer också att bli ombedd att bifoga:

 • ditt CV, där du detaljerar din arbetslivserfarenhet och ev. utbildning 
 • arbetsprov, i form av exempelvis bild, video, ljud- och/eller textmaterial. 

OBS! Vi behandlar endast kompletta ansökningar.

ANSÖKNINGSPROCESSEN

Ansökningsperioden är öppen en gång / år, 20:e augusti – 16:e september.

Urvalet görs i samarbete med SITE och Stockholm Fringe Festival (inom scenkonst), och Film Stockholm (inom film). För övriga konstformer finns expertis i Transits styrelse och personal. Alla ansökningar gås igenom av minst två personer varav en som är expert inom den sökandes område. 

Godkända ansökningar leder till personlig intervju på Transit med minst två personer. Intervjun kompletterar den skriftliga ansökan för bedömning av personens engagemang för att ingå i ett professionellt sammanhang med utbyten under två år.

Intervjuerna genomförs under andra halvan av november, och besked ges senast i början av december.

URVALSKRITERIER

Det finns totalt 8 platser tillgängliga. Vi söker en bredd på erfarenheter, konstformer och kreativa processer. 

Urvalskriterierna är

 • yrkesverksamhet
 • hantverkskompetens /teknisk skicklighet
 • angelägenhet
 • tydligt konstnärskap (unicitet). 

Av de konstnärer som antagits till Transit arbetar cirka 3/4 aktivt med konst utifrån ett normkreativt förhållningssätt. Flertalet av de antagna konstnärerna arbetar inter- och multidisciplinärt, något som även ökar när de antagits till Transit tack vare det multidisciplinära forumet som skapas på inkubatorn.

Ansökningarna bedöms av minst två personer varav en är expert inom den sökandes disciplin. 

INFORMATION TILL SÖKANDE

BRA ATT VETA

Transit är inte bara en arbetsplats eller kontorslokal med öppet kontorslokal, mötesrum och produktionsrum – det är först och främst ett nätverk av yrkesverksamma konstnärer som stöttar varandra, lär sig av varandra och utvecklar sina verksamheter ihop.

Därför är det obligatoriskt deltagande på TRANSITS HALVÅRSTRÄFF – en konstnärskonferens där du träffar dina nya kollegor och samarbetspartners, samt på kusen ORGANISK PROCESSMETOD – verksamhetsutveckling för konstnärer.

HALVÅRSTRÄFFEN sker på plats på Transit den 15-17:e jan 2025 kl 09-17 och du behöver kunna delta på plats minst två av de tre dagarna.

ORGANISK PROCESSMETOD sker på plats på Transit i tre delar. För nya Transiter (och därmed alla sökande) är alla tre tillfällena obligatoriska. De sker

OPM del 1 – onsdag 29e jan 

OPM del 2 – onsdag 12 feb

OPM del 3 – onsdag 12 mars

Alla tre tillfällen är obligatoriska och ramtid 9.30 – 16.00 gäller för alla dagar.

Inflytt sker i samband med HALVÅRSTRÄFFEN i januari. Från och med då faktureras du en avdragsgill administrativ kostnad på 500 kr / månad, som täcker praktiska kostnader som internet, skrivare, te, kaffe och städning. Inga andra kostnader tillkommer, utan du erbjuds workshops, handledning, ett kollegialt sammanhang av andra yrkesverksamma, samt en kontorsplats utan några ytterligare kostnader.

Totalt är det 30 frilansande konstnärer på plats som delar kontakter och kunskaper.

VAD TRANSIT GÖR FÖR KONSTNÄRER

Transits insatser kan beskrivas som kompetensutveckling och verksamhetsutveckling för yrkesverksamma konstnärer och konstnärliga verksamheter. Verksamhetsutveckling i form av strukturanalys, hållbarhetsanalys, kartläggning av mål och behov, nya nätverk, resurser i form av kunskap, drivkrafter, nätverk, tid och ekonomisk finansiering. 

Transits insatser är kompetensstärkande föreläsningar och workshops inom att skriva ansökningar, söka stipendier, projektledning, system för rapportering av projekt och budget, men även workshops som handlar om den kreativa processens förutsättningar och mental träning. På Transit finns det även forum och workshops där konstnärer i en trygg kontext kan utvärdera samarbeten och projekt, men även testa nya projektidéer och verk som är i utveckling. 

Verksamheten främjar både organiserade och spontana möten mellan konstnärerna på plats genom samtal, aktiviteter och nätverk. En av platsens styrkor är att den är multidisciplinär med ett medvetet icke-konkurrensstyrt förhållningssätt vilket leder till samtal om dilemman och utmaningar. I de flesta sammanhang i vår kultur göms ofta misslyckanden och motgångar undan för att konkurrensen är så stor inom kulturskaparnas och konstnärernas fält så att de flesta endast framhåller framgångar. Det är dock genom samtal om både motgångar, dilemman och framgångar som en yrkesgrupps specifika kunskap växer, något som Transits metoder försöker stärka.

 

VAD INNEBÄR DET ATT VARA ANTAGEN KONSTNÄR? 

Under två års tid utgör Transit för den antagne yrkeskonstnären en del av ett kollegialt sammanhang som är nödvändigt för kompetensutbyten och samarbeten. Med stöd av Transits insatser, utvecklar hen sin konstnärliga verksamhet och sin försörjningsförmåga utifrån sitt unika konstnärskap och sin konstnärliga kompetens.

Transit beskrivs som en trygghet för de antagna konstnärerna. En konstant, i en värld som annars är i ständig förändring. Att dela plats med andra som på ett liknande sätt arbetar hårt med liknande utmaningar och dilemman nämns som ett viktigt värde. Utöver det uttrycker flertalet av konstnärerna att de fått kompetent stöd i ansökningar och en fortsatt utveckling av sina konstnärskap.

ORD FRÅN ANTAGNA KONSTNÄRER

Julia Thelin:

“För mig har Transit varit det tillåtande sammanhang jag behövt för att kunna hitta mina behov under 2022 och få min verksamhet att fungera. På Transit uppmanas jag att reflektera och dela med mig av det som är svårt, utan den möjligheten att dela sina svårigheter med andra tror jag inte att jag skulle kunnat utvecklas som jag nu gjort. Det som är stärkande är också att man inser sin egen kompetens i utbytet med andra, att min kompetens och sårbarhet är en styrka i utbytet med andra.  

Anledningen till att det blir så bra på Transit tror jag dels beror på att det är stor blandning på de yrkesverksamma konstnärerna – till skillnad från mina sociala sammanhang med mest filmare – och att känslan av att bevisa sig försvinner tillsammans med Transits tydliga syfte att skapa en trygg och utvecklande plats.  

Jag har aldrig upplevt att det utbytet som sker här fungerat varken på utbildningar eller i yrkesliv pga känslan av att bevisa sig och den egotrippade ängsligheten som ofta finns bland konstnärligt skapade efter konkurrensen är så hård. Detta med att dela och be om hjälp är en erfarenhet jag tar med mig även utanför Transit eftersom jag nu vet hur essentiell den är för att mitt skapande ska fungera. Även den kontinuitet av stöd som jag fått på Transit, två år, har varit essentiell för att överbygga de utmaningar som kommer av de långa projekt som ingår i min verksamhet som består i att göra filmer.” 

Ali Ardalan 

“Genom att delta i olika workshops som fokuserat på att utforska konstnärliga och kreativa processer har jag fått en möjlighet att fördjupa mig i min verksamhet och driva dess utveckling framåt. På Transit, som rymmer mångfald, har jag fått chansen att möta konstnärer som arbetar med olika medier. Feedbacken jag fått på ansökningar har varit lärorik och givande, och det har berikat min konstnärliga resa.”

Sarah Gampel:

”Det är tack vare resurser från Transit som jag kunde genomföra mitt verk. OPM-kursen gjorde det möjligt för mig att planera och genomföra verket under den den tidspress som gällde och möjligheten att boka ett projektrum på Transit gav mig det utrymma som krävdes för att bygga minibiografen.”

FRÅGOR

Tveka inte att höra av dig med frågor eller funderingar – till projektledare Lisa Grotherus på lisa@transitsthlm.se 

Tar det lång tid att få svar? Alla anställda arbetar deltid på Transit, och är själva yrkesverksamma konstnärer. Vi återkopplar så fort vi är tillbaka på Transit.

PÅBÖRJA DIN ANSÖKAN GENOM ATT KLICKA HÄR

(NÄR ANTAGNINGSPERIODEN HAR ÖPPNAT)