Menu

Anders Wilhelmsson

Jag driver produktionsbolaget Menado AB där jag utvecklar och producerar film- och tv-
projekt. Jag har arbetat med film, tv och reklam i hela mitt yrkesverksamma liv. Sedan hösten
2023 är jag även del av produktionskollektivet Carbs Film. Jag har en master i filmproduktion
från Stockholms Konstnärliga Högskolan, en kandidatexamen i filmvetenskap från Stockholms
universitet och en utbildning på Kulturamas filmlinje i grunden. Innan jag startade mitt
produktionsbolag så har jag varit verksam som regissör och manusförfattaren inom reklam,
producent på filmfestival, haft olika roller inom dramaproduktion, som finansierings-
rådgivare på Svenska Filminstitutet och finansieringskonsult. Jag är även medgrundare till
webbtjänsten Vodeville.se som hjälper filmälskare att hitta film lagligt online.