Menu

Åsa Back

Åsa Back är en regissör och projektledare som skapar scenkonst i och utanför det traditionella teaterrummet. Hon har en dubbel master från SKH (2016/18) och arbetar i undersökande projekt där hon inte ser konsten som en produkt utan som ett sätt att förstå världen.

På sistone intresserar hon sig för skog och natur och ställer frågor om människans plats i en helhet. Bön för vår tid – en skogsperformance spelades 2021-22 bland annat inom Stockholm Fringe Festival. I projektet Spår i skogen utgår hon från sin farmors barndomsby Gällerstena. De oskiftade markerna restaureras för att återskapa biologisk mångfald och processen leder till en scenkonstföreställning.

Processen står i centrum i Åsas arbete och hon återvänder ofta till begreppet konstnärlig etnografi, som hon utvecklade under sin masterutbildning. Under ett residens på en oberoende teater i Peking samlade hon video, foto, rörelsematerial, personliga berättelser, minnen av dofter, ljud och smaker som ledde till föreställningen SINNLIG i Peking. Tidigare har hon regisserat vid Ensemble Yria, Byteatern, Sagateatern och Dramalabbet. 1999 startade hon Teater Asoko som utvecklade ett starkt sceniskt språk inspirerat av japansk scenkonst. Under 00-talet gjorde gruppen ett antal kritikerrosade föreställningar bland annat Medea från Mbongo (2001) och Den andra stranden (2002).

Mer om Teater ASOKO

Foto: Johan Rosenqvist