Menu

Debora Elgeholm

Debora Elgeholm är konstnär inom film, foto och installation. Debora, född 1976, tog sin Master på Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg 2006, vilket följdes av fortsatta studier på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Med dokumentären och filmessän som arbetssätt utforskar hon kopplingen mellan samhällsklimat och olika religiösa inriktningar – t.ex det postsekulära fenomenet pilgrimsvandringar. Genom arkivmaterial som fotografier, texter och filmer sammanställer Debora arbeten som blir en dokumentation över samhällsströmningar som t.ex kalla krigets rädsla för invasion från Öst, eller kolonialismens arv inom svenskt missionsarbete. Med utgångspunkt i citat och intervjuer, där den personliga berättelsen sätts i dialog med ett större sammanhang, undersöker hon minnet av tid, platser och händelser.

Mer om Debora
www.deboraelgeholm.com

Foto: Jean-Baptiste Béranger