Menu

Den Pedagogiska Designbyrån

Den Pedagogiska Designbyrån grundades 2010 och består av Hanna Andersson, Anna-Karin Holtz och Frida Lindberg. Vi arbetar med lärande inom konst, design och media. Våra uppdragsgivare är framförallt skolor, museer och andra institutioner. Vi som arbetar med Den Pedagogiska Designbyrån är alla utbildade på Konstfacks Bildpedagogikprogram.

 

www.denpedagogiskadesignbyran.se