Menu

Gülbeden Kulbay

Min konstnärliga praktik centrerar sig i det platsspecifika och den personliga berättelsen med fokus på deltagandebaserad konst i det offentliga rummet. I mitt arbete intresserar jag mig för att undersöka kroppens begränsningar och existentiella frågor där gränser och relationer testas. Genom till exempel fysisk beröring mellan deltagare, kan perspektiv förskjutas och gränser ifrågasättas. Utifrån ett antikapitalistiskt och postkolonial perspektiv ifrågasätts skiljelinjer i människan och som bidrar till att skarpa gränser mellan människor.

Frågan om identitet och läkning är närvarande i detta arbete och kan ta sig i uttryck genom performativ språk och genom ritualer, möten, vandringar i skogen, videoverk.

Mer om Gülbeden