Menu

Joakim Nyström

Joakim Nyström är utbildad på Konstfack och jobbar med formgivning. Experiment och undersökningar av material är grunden i Joakims konstnärliga arbete, vilket ofta tar sig form i rumsliga installationer eller skulpturala objekt.

 

www.joakimnystrom.com