Menu

Joanna Lombard

Joanna Lombard, född i Algeriet 1972, uppvuxen och verksam i Stockholm, Sverige.
I min praktik jobbar jag med film, foto, installation, ljud och text. Jag arbetar ofta med iscensättningar av situationer med autentisk bakgrund som behandlar frågor kring identitet, ursprung och utanförskap. Ett slags observationer, reflektioner över förlopp som kommer av personliga erfarenheter. Jag sätter ofta igång flera processer samtidigt, ibland triggar det igång ett förlopp och resulterar i ett verk, ibland glöms det bort och ibland tas det upp långt senare. Ett exempel är att idag beställde jag en planritning av den byggnad jag växte upp i, Ljusbacken. Den plats som jag tenderar att återkomma till, den grop jag gräver i, min point of no retrun, en plats som triggar min fantasi. Jag tänker att det är den plats där jag försökte förstå världen och dess förutsättningar och att jag därför vill återvända dit. Där upplever jag min blick som elementär och det hjälper mig att organisera min världsbild. Jag växte upp på 70-talet i ett av progg- och hippierörelsens starkaste fästen, Ljusbacken i Hälsingland. Platsen, tiden och dess genomströmning av ideologier har kommit att fungera som en backdrop för mitt berättande.
 
Mer om Joanna
Foto: Jean-Baptiste Béranger