Menu

KolKo Ink

K O L K O  I N K.  är ett danskollektiv som arbetar med danskonstnärliga och pedagogiska projekt. Föreningen skapades 2009 och drivs idag av Sara Johansson, Sandra Fredriksson och Sara Nilsson. Kollektivet producerar och turnerar sina egna produktioner och projekt genom att kombinera fälten dans, koreografi och pedagogik med riktat fokus mot barn och unga.

Sedan 2012 har kollektivet producerat tre turnerande verk, Ögonblick (2012), Jag vara Jag (2013) och Rundgång (2016). Produktionerna har valts ut till flera dansnätverk, däribland Dansspridning, Dansistan, Dansinord, Scenkonst Sörmland och Salto.

www.kolkoink.se