Menu

Min Mamma

Minmamma är ett produktionsbolag för konst och film som drivs av Leontine Arvidsson och Kira Carpelan. Kira Carpelan är bildkonstnär utbildad vid Konstfack och Leontine Arvidsson bildkonstnär utbildad vid Kungl. Konsthögskolan.

 

www.minmammaproduktion.se