Menu

Oli Svenblad

Oli Svenblad är illustratör, formgivare och bildkonstnär med en masterexamen från Konstfack.
Hen ansvarade för den visuella identiteten för Konstfacks vårutställning 2016 och har sedan rört sig inom flera olika områden, från scenografi till bokform och konst. Alltid med ambitionen att utforska hur bildens språk kan vidga perspektiv och lösa upp förstelnade ideal, med ett särskilt intresse för hur dröm och symbolik kan få oss att reflektera över vår egen tillvaro.