Menu

Roger von Reybekie

003_Mellan_fyra

Roger von Reybekiel (f. 1981) bor och arbetar i Stockholm. Hans konstnärliga verksamhet är både individuell och kollaborativ och undersöker artificiella distinktioner mellan konst, liv och det vardagliga. Under de senaste åren har hans projekt utforskat konstnärliga processer i evenemang och utställningar, vilka experimenterat med samarbete och improvisation, samt dels undersökande av skrivande och läsande i relation till konstnärliga och litterära processer och den digitala utvecklingen. Von Reybekiel initierade och curerade den webbaserade utställningen  http://robopoetics.com vilken publicerades av Dear Bubble under 2018.