Menu

Siri Hagerfors

Siri är grafisk formgivare, animatör och konstnär. Hon arbetar med ett manér som består av färgrikedom och ett överflöd av grafiska element, mottot är More is More. Resultatet blir en lek med det självklara och förväntningarna på hur något bör se ut, för att uppmuntra betraktaren att se på saker i från fler perspektiv. Inspirationen har länge varit det ”fula”. Intresset för det med låg status har alltid funnits, då bland det bortvalda eller bortglömda finns något outforskat. Bedömningen av det ”fula” är även oftast fastställd och sällan ifrågasatt och genom att arbeta med det som anses tacky ifrågasätts hierarkier i formgivningen.

 

Siri uppskattar att addera en dimension till sina verk, inte minst för att utforska hur grafisk form ter sig i nya format och medier, men också för att försöka höja den grafiska formens status och verkligen kunna beröra. Genom samarbeten med andra konstnärer arbetar hon mer tvärdisciplinärt för att ta det grafiska ytterligare ett steg i en konstnärligare riktning.

 

www.sirihagerfors.com