Menu

Transits Intensiv Residens Våren 2022

Open Call 18 okt-12 nov

Under våren 2022 arrangerar Transit Kulturinkubator två digitala intensivresidens för yrkesverksamma konstnärer inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk. Residensen riktar sig till konstnärer som har anknytning till någon av Transits samarbetspartners Tjallegoahte (Sapmi), Capellagården, Artifex, och Resurscentrum för konst Norrbotten eller är verksamma inom regionerna Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Gävleborg.

Fokus

Under båda intensivresidens kommer vi att fokusera på offentlig finansiering och hur du skriver en ansökan med Konstnärsnämndens arbetsstipendium som utgångspunkt. Vi fördjupar oss i formuleringar kring ens konstnärliga verksamhet och arbete, samt hur du skräddarsyr dessa för en ansökan. Under fyra veckors tid varvar vi workshops med föreläsningar, kollegialt delande, individuella samtal och praktiska övningar. Arbetet sker både genom individuella och gruppövningar.

Mål

Målet är att du genom residenset ska ha fått chansen att utveckla ett nytt stöttande nätverk och samtidigt erhållit nya praktiska färdigheter i att formulera dig kring din konstnärliga verksamhet. Du ska även ha skrivit ihop ett utkast eller en färdig ansökan som kan användas till Konstnärsnämndens arbetsstipendium.

Metod

Den individuella verksamhetsutvecklingen sker utifrån den enskildes konstnärskap och identifierade behov med stöd av kollegialt lärande mellan residensets antagna konstnärer, coachning från residensets coacher och aktiviteter som stärker den konstnärliga verksamheten.

Residensperioder

Det finns två olika residensperioder under våren 2022, vilka sammanfaller med ansökningsperioderna för Konstnärsnämndens arbetsstipendier inom områdena musik, dans, cirkus, film och teater. Yrkesverksamma konstnärer kan söka till båda residens för att öka sina chanser att bli antagna, men endast bli antagen till ett. OBS! Residensen är öppna för alla konstnärer inom områdena film, musik, scenkonst, bild och form oavsett vilka ansökningsperioder de tillhör.

Period 1

12 jan-9 feb


Schema

12 jan kl 09:00-12:00 – Uppstart
14 jan kl 09:00-12:00 – Rita din Process 
17 jan kl 09:00-12:00 – Beskriv din verksamhet
19 jan kl 09:00-12:00 – Offentlig finansiering 
24 jan kl 09:00-12:00 – Ansökningsworkshop
26 jan kl 09:00-12:00 – Erfarenhetsutbyte
1 feb kl 09:00-12:00 – Erfarenhetsutbyte
9 feb kl 09:00-12:00 – Avslut

OBS! Med reservation för förändringar.

Period 2

7 mars-7 april


Schema

7 mars kl 09:00-12:00 – Uppstart
9 mars kl 09:00-12:00 – Rita din Process 
14 mars kl 09:00-12:00 – Offentlig finansiering 
16 mars kl 09:00-12:00 – Beskriv din verksamhet
23 mars kl 09:00-12:00 – Ansökningsworkshop
28 mars kl 09:00-12:00 – Erfarenhetsutbyte
31 mars kl 09:00-12:00 – Erfarenhetsutbyte
7 april kl 09:00-12:00 – Avslut

OBS! Med reservation för förändringar.


Innehåll

Under residensets fyra veckor kommer du som deltagare få ta del av följande:

 • Rita din process – Workshop, 3h
 • Offentlig finansiering – föreläsning och skrivworkshop, heldag
 • Individuell samtalstid med coach
 • Beskriv din verksamhet – Workshop, 2-3h
 • Erfarenhetsutbyte med residenskonstnärer – 2 tillfällen x 3h

Tidsåtgång: Gemensamma aktiviteter och eget arbete – 20h/ vecka
Plats: Alla aktiviteter under residenset kommer att ske på distans via Zoom.


Antagningskrav

Vem kan söka?

För att kunna söka till  intensiv residenset ska man vara yrkesverksam konstnär inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning,musik och/eller konsthantverk. Du ska bedriva egen verksamhet på minst 50% arbetstid och kunna delta i residensets alla aktiviteter. Du ska helst befinna sig i en utvecklingsfas oavsett om man jobbat konstnärligt i några eller många år.

Ha anknytning till någon av följande:

 • Tjallegoahte (Sapmi)
 • Capellagården
 • Artifex
 • Resurscentrum för konst Norrbotten

Eller verksam inom regionerna:

 • Region Norrbotten
 • Region Jämtland Härjedalen 
 • Region Gävleborg

Ansökan

Skicka oss en beskrivning av din konstnärliga verksamhet och bifoga ditt CV. Berätta kort om varför du söker till det digitala residenset och hur du tror att Transit kan stötta dig och din verksamhet. Ange vilken residensperiod du söker till. Ifall du söker till båda, så skriv vilken prioriteringsordning du har. Ange även vilken organisation och/eller region du är anknuten till.

Maila ansökan till charlie@transitsthlm.se. Ansök senast 12 nov 2021.
Antagningsbesked ges senast den 3 dec 2021 via mail. Det finns totalt 12 platser/residensperiod.


Residensansvarig

Charlie Nelson Prag har en bakgrund som streetdansare, producent och pedagog. Hon har över 20 års erfarenhet som frilansare inom kultur- och underhållningsbranschen både internationellt och nationellt, och har stor erfarenhet av att planera och skapa innehåll för festivaler, evenemang, liveframträdanden, utbildning och workshops.

Charlie har en magisterexamen inom Internationell scenkonstproduktion från Stockholms Konstnärliga Högskola och har även studerat flera år utomlands i Paris och Los Angeles. Charlie jobbar med att designa och undervisa online kurser och workshops inom det kreativa området, coachar och handleder både studenter och yrkesverksamma, samt specialiserar sig på att hitta nya och innovativa sätt att lära genom teknik och digitalisering.

Transits digitala intensivresidens är finansierat av Kulturrådet.