Menu

För vem?

Musik
Film
Scenkonst
Bildkonst
Formgivning

Alla på Transit jobbar med musik, film, scenkonst, bildkonst eller formgivning. Ofta inom flera fält samtidigt. Transit riktar sig till dig som är i en utvecklingsfas oavsett om du jobbat konstnärligt i några eller många år. Gemensamt för alla här är behovet att fokusera, strukturera och förstärka den konstnärliga verksamheten