Menu

Om Transit

Transit är en ideell förening för yrkesverksamma filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Transit erbjuder kontorsplats, workshops och handledning som en form av stipendium. Totalt är det 25-30 frilansande konstnärer i ett öppet kontorslandskap som delar kontakter och kunskaper vid lunchbordet dagligen. Transit finansieras av Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting.

Transit ska bidra till bättre förutsättningar för bildkonstnärer, filmare, scenkonstnärer, musiker och formgivare att utöva och livnära sig på sitt konstnärskap och sin kompetens.

Transit ska genom sin verksamhet bidra till ett utbud av rika och fria konstnärliga verk och projekt samt innovativa och hållbara produkter och tjänster. Dessa bidrar i sin tur till individers och samhällets kulturella och ekonomiska utveckling. Transit ska därtill vara en opinionsbildare som verkar för bättre förutsättningar för konstnärer och kreatörer i sin yrkesutövning.

Bakgrund

Den ideella föreningen Transit Kulturinkubator driver Transit på Telefonplan. Vi samarbetar med SITE, Starthus KMH på Kungliga Musikhögskolan, Konstfack Alumni och Film Stockholm för att tillsammans stödja filmare, scenkonstnärer, formgivare, musiker, bildkonstnärer och konsthantverkare i Stockholms län. Vi arbetar tillsammans för att påverka beslutsfattare att förbättra arbetsvillkoren för yrkesverksamma konstnärer.

I vårt nätverk ingår även branschorganisationer, konstnärliga högskolor och andra intresseorganisationer inom ”våra” fält. Hos våra samarbetspartners kan både vi och du få mer information och kunskap för att utvecklas. Transit startades 2004 av Konstfack och ombildades i samband med Stockholms Läns Landstings finansiering till en fristående ideell förening 2010.


Transits styrelse

Camilla Thorn-Wollnert, Ordförande 
Ledare och konsult med spetskompetens inom kultursektorn samt kulturella, konstnärliga och kreativa näringar.

Anders Lindgren, vice Ordförande
Affärsutvecklare med konstnärlig kompetens och bildkonstnär

Maria Lantz
Rektor Konstfack

Ulrica Källén
Verksamhetsledare, Klys 

Petter Wallenberg
Konstnär, musiker, författare, regissör och hbtq-aktivist

Valentina Chamorro Westergårdh
Regissör, manusförfattare och producent


Transit 10 år

Den andra oktober 2019 firande Transit 10 års jubileum och vi firande bland annat genom att skapa en spellista med de musiker som suttit eller sitter på Transit Kulturinkubator fram tills dess.