Menu

Bakgrund

Den ideella föreningen Transit Kulturinkubator driver Transit på Telefonplan. Vi samarbetar med SITE, Starthus KMH på Kungliga Musikhögskolan, Konstfack Alumni och Film Stockholm för att tillsammans stödja filmare, scenkonstnärer, formgivare, musiker, bildkonstnärer och konsthantverkare i Stockholms län. Vi arbetar tillsammans för att påverka beslutsfattare att förbättra arbetsvillkoren för yrkesverksamma konstnärer.

I vårt nätverk ingår även branschorganisationer, konstnärliga högskolor och andra intresseorganisationer inom ”våra” fält. Hos våra samarbetspartners kan både vi och du få mer information och kunskap för att utvecklas. Transit startades 2004 av Konstfack och ombildades i samband med Stockholms Läns Landstings finansiering till en fristående ideell förening 2010.