Menu

TRÄFFAR

En gång i månaden har vi frukostträff där vi pratar om våra projekt och får info om vilka workshops som är på gång på Transit. En gång per halvår har vi halvårsredovisning. Då får var och en sammanfatta sitt arbete de senaste sex månaderna och berätta om sina planer för det kommande halvåret. Sedan ger gruppen feedback. Det brukar vara väldigt peppigt och inspirerande att få inblick i varandras arbetsprocesser. Halvårsträffen är det enda som är obligatoriskt på Transit.