Menu

Kontakt

Vill veta mer om Transit?

Vill veta mer om hur vi arbetar med konstnärskapet som utgångspunkt?

Söker efter filmare, musiker, scenkonstnärer, formgivare eller bildkonstnärer i framkanten?

Vill diskutera konsten och kulturens roll i samhället?

Vill veta mer om frilansande konstnärers förutsättningar, drivkraft och villkor?