Menu

Peter Gahnström

Peter är utbildad kulturproducent och har varit verksam sådan sen 2006 med egen konstnärlig verksamhet utöver det. Med många års erfarenhet av att driva större kulturprojekt, främst inom det publika fältet, så besitter han kunskaper inom budget, personalplanering samt stödsystem för konstnärer och kulturskapare. Tidigare innovationsrådgivare och numer verksamhetsledare och handledare på Transit.

Illustration av Hanna Gustavsson.