Menu

Ny rapport om kulturskapares förutsättningar

Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar -strukturella hinder för yrkesutövande

Capellagården, Transit och Artifex släpper rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp. Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning. 


Under flera år har vi arbetat som stödfunktion för den skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar (KKN). Genom vårt arbete har vi sett hur näringen utvecklats i stort och hur villkoren för den yrkesverksamma kulturskaparen, konstnären och hantverkaren inom sektorn börjat problematiseras på en bredare front. Genom vårt arbete har vi samlat på oss praktisk erfarenhet av att utveckla relevant stöd till den skapande kärnan och förstå utmaningarna utövarna ställs inför i sina kulturella och kreativa verksamheter. För att kunna ge ett relevant stöd behöver vi förstå målgruppen och se de konfliktytor som finns, här finns det mer att göra. 

I denna text delar vi med oss av våra erfarenheter och viktiga insikter genom att beskriva de problembilder och strukturella hinder kulturskapare möter i sitt yrkesutövande. Texten vill vara en hjälp att sprida kunskap och perspektiv på den skapande kärnan i KKN, både för dig som är yrkesverksam kulturskapare och för dig som jobbar gentemot kulturella och kreativa näringar.

Olof Svensson – Capellagården, Peter Gahnström – Transit Kulturinkubator och Mia Lindgren – Artifex

Texten är framtagen inom ramen för projektet Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar. Projektet ska dels lyfta och utveckla relevanta metoder och insatser som stärker den yrkesverksamma kulturskaparen, konstnären och hantverkaren i sitt företagande. Utöver det ska projektet belysa strukturella hinder som de yrkesutövande stöter på. Projektet pågår till 2023 och drivs av Capellagården, Transit Kulturinkubator och Artifex med finansiering från Region Kalmar.