Menu
  */?>

  Projekt och samarbeten

   

  Här skapas konsten
  Ett samarbetsprojekt med Produktionsplatserna

  Produktionsplatserna är ett nätverk av konstnärliga produktionsplatser som startades av företrädare för ett antal ateljéföreningar i Stockholmsregionen. Nätverket fungerar för närvarande som kunskapsforum och har ambitionen att bli en samlande röst för de konstnärliga produktionsplatserna i kulturpolitiken och verka för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv i Sverige.

  WORKSHOPS VI ERBJUDER I VÅR
  Under våren 2021 drar samarbetet mellan Transit och nätverket Produktionsplatserna igång igen med workshops för dig som driver eller är medlem av en ateljéförening eller annan konstnärlig produktionsplats.Vi erbjuder två kostnadsfria workshops för alla som vill kompetensutvecklas inom föreningskunskap, policyarbete och påverkansarbete.

  FÖRENINGSKUNSKAP  – VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?
  Workshopledare: My Gross  
  Datum & Tid: Tisdag 18 maj 2021, kl 18.00 – 20:30
  Plats: Workshopen kommer ske digitalt över Zoom.
  Anmälan: Senast den 11 maj via EVENTBRITE

  PÅVERKANSARBETE – HUR NÅR NI UT OCH FRAM?
  Workshopledare: Silvia Kakembo
  Datum & Tid: Tisdag 1 juni 2021, kl 18.00 – 20:30
  Plats: Workshopen kommer ske digitalt över Zoom.
  Anmälan: Senast den 25 maj via EVENTBRITE 

   

  ARVODERAT FÖRBEREDANDE MÖTE
  Ni kan dessutom vara med på ett arvoderat förberedande möte där ni kan påverka innehållet utefter era behov. Ni kan göra en intresseanmälan för att delta i ett sådant förberedande möte genom att maila till: linda@transitsthlm.se

  Uppge ditt namn och namnet på den produktionsplats du representerar. Vi sätter sedan samman en grupp på tre personer från intresseanmälan med en bra representation av olika konstformer och föreningar. Arvodet är 1500kr/pp för 1,5 timmes samtal, vilket är satt enligt KLYS arvodesrekommendationer.

  Till workshoparna tar vi fler deltagare.

  LÄS MER om projektet och vårens workshops

  LÄS MER  om produktionsplatserna.

   


   

  Kärnan i Kulturella och Kreativa Näringar

  Projektet ska lyfta och utveckla relevanta metoder och insatser som stärker den yrkesverksamma konstnären, konsthantverkaren och hantverkaren i sitt företagande, utifrån sina behov.

  Metoderna kommer att spridas till andra stödfunktioner inom konsten och kulturen runt om i landet för att stimulera den skapande kärnan i de kulturella och kreativa näringarna. Målet är fler hållbara verksamheter, både konstnärligt och ekonomiskt.
  Läs mer om projektet.

   

   


  PROCESSPODDEN

  Transit och Filmbasen vill lyfta den konstnärliga processen, arbetet som leder fram till ett verk. Under olika konst-och kulturevent bjuder vi in olika konstnärer till publika samtal om deras arbetsprocesser. Samtalen spelas också in och blir podcasten “Processpodden”.

  */?>