Menu

Projekt

Ny rapport om kulturskapares förutsättningar

Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar – strukturella hinder för yrkesutövande

Capellagården, Transit och Artifex släpper rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp. Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning.