Menu

Här skapas konsten

Ett samarbetsprojekt med Produktionsplatserna

Produktionsplatserna är ett nätverk av konstnärliga produktionsplatser som startades av företrädare för ett antal ateljéföreningar i Stockholmsregionen. Nätverket fungerar för närvarande som kunskapsforum och har ambitionen att bli en samlande röst för de konstnärliga produktionsplatserna i kulturpolitiken och verka för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv i Sverige.

WORKSHOPS VI ERBJUDER UNDER 2021
Under våren 2021 drog samarbetet mellan Transit och nätverket Produktionsplatserna igång med workshops för dom som driver eller är medlemmar av en ateljéförening eller annan konstnärlig produktionsplats. Vi erbjöd två kostnadsfria workshops för alla som vill kompetensutvecklas inom föreningskunskap, policyarbete och påverkansarbete.

FÖRENINGSKUNSKAP  – VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?
Workshopledare: My Gross  
Datum & Tid: Tisdag 18 maj 2021, kl 18.00 – 20:30

PÅVERKANSARBETE – HUR NÅR NI UT OCH FRAM?
Workshopledare: Silvia Kakembo
Datum & Tid: Tisdag 1 juni 2021, kl 18.00 – 20:30

HÖSTENS WORKSHOP

Under hösten 2021 kommer ytterligare en workshop att arrangeras. Mer info om detta släpps snart!

LÄS MER om projektet och vårens workshops

LÄS MER  om produktionsplatserna.


 

*/?>