Menu

Självledarskap för kulturskapare är en metodbok som riktar sig till yrkesverksamma kulturskapare. Den bygger på metoder i konstnärlig företagslogik som vi har använt i våra respektive verksamheter under många år. Dessa sprider vi nu så att de kommer fler till gagn!

Att leda sig själv är en del av att vara kulturskapare. Det är du som bestämmer hur du ska lägga upp ditt arbete, när du ska starta din dag eller vilka jobb du ska säga ja eller nej till. Du behöver därför vara din egen ledare som ger dig rätt förutsättningar inför de moment och uppgifter som ditt arbete består av.

Vi hoppas att den här boken kommer ge dig användbara redskap och perspektiv på hur du kan utveckla din verksamhet utifrån just dina förutsättningar och drivkrafter.

Självledarskap för kulturskapare innehåller kapitlen:

  • Blicka inåt
  • Försörjningspaletten
  • Relationer och kommunikation
  • Självledarskap och struktur
  • Att hålla länge

Alla kapitel är uppbyggda på liknande sätt. Du börjar med att läsa en introduktion innan du värmer upp, för att sedan dyka in i övningarna. Övningarna är varierande och innehåller antingen reflektion, kartläggning eller analys. Varje kapitel avslutas med en handlingsplan. Din handlingsplan utformar du själv, utifrån vad som passar dig. Tänk att ett kapitel tar en halvdag. Vi rekommenderar att du gör ett kapitel i taget och låter det gå någon vecka innan du fortsätter. Då hinner du processa och marinera frågeställningar som dyker upp.  

Lycka till!

Ladda ner boken gratis här:

Författare:
Olof Svensson Roosling, kulturinkubatorn Kreativa Öland
Mia Lindgren, Brighter business AB

Grafisk form och layout:
Biba Sehovic Jelusic

Boken är producerad inom projektet Skapande kärnan i KKN.