Menu

Skapande Kärnan i Kulturella och Kreativa Näringar

Projektet ska lyfta och utveckla relevanta metoder och insatser som stärker den yrkesverksamma konstnären, konsthantverkaren och hantverkaren i sitt företagande, utifrån sina behov.

Metoderna kommer att spridas till andra stödfunktioner inom konsten och kulturen runt om i landet för att stimulera den skapande kärnan i de kulturella och kreativa näringarna. Målet är fler hållbara verksamheter, både konstnärligt och ekonomiskt.

Projektets primära målgrupp är yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och hantverkare som driver solo- eller småföretag och står i behov av stöd för att utveckla den konstnärliga kärnverksamheten.

Projektets sekundära målgrupp är stödgivande verksamheter inom konst- och kultursektorn samt traditionella företagsfrämjare som ska ges ökade kunskaper för att kunna ge behovsanpassat stöd till näringen.

Projektet syftar till:

  • Fler hållbara företag och verksamheter av skapande kärnan i KKN, både ekonomiskt och konstnärligt.
  • Stärkt position av den skapande kärnan inom KKN.
  • Stärkt infrastruktur mellan de stödgivande funktionerna inom konst och kultur genom kollegialt utbyte.
  • Bättre förståelse hos beslutsfattare för de konstnärliga företagen och verksamheternas marknadsmässiga förutsättningar och mål.

Projektet pågår till 2023 och drivs av Capellagården, Artifex och Transit Kulturinkubator med finansiering från Region Kalmar.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för projektet.

Vill du veta mer?
Kontakta:
Peter Gahnström, peter@transitsthlm.se