Menu

Ansöka

Vill du söka till Transit?

Maila en beskrivning av din konstnärliga verksamhet.

Berätta vad du vill utveckla och hur Transit kan spela en roll i det arbetet.

Bifoga även CV.

Maila till hej@transitsthlm.se.

När vi har fått din ansökan kommer vi att dela den med en av våra partners; Filmbasen för filmare, SITE för scenkonstnärer, Konstfack Alumni för bildkonstnärer och formgivare och Starthus KMH för musiker.

Om vi tror Transit passar dina behov ber vi dig att komma på ett möte. Mötet är till för att du ska få se kontoret och träffa personalen, så vi kan se om det känns rätt. Vi tar emot ansökningar löpande under året och in- och utflytt sker även det löpande under året.