Menu

Transit

Tid, råd och rum
för konstnärliga
verksamheter

Transit är en plats och samarbetspartner för frilansande filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Vi på Transit vet att ett dynamiskt och tillåtande sammanhang hjälper många konstnärer och deras verksamheter att utvecklas både konstnärligt och ekonomiskt.

Om fler konstnärliga verksamheter ges de förutsättningar de behöver för att stärkas kommer vi alla att kunna ta del av ett utvecklande och utmanande konst- och kulturutbud – En viktig ingrediens i uppbyggandet av ett öppet och inkluderande samhälle.

Tid

På Transit får du tid att utveckla ditt konstnärliga arbete fritt under två år.

art-advice

Råd

Vi som jobbar på Transit finns alltid till hands när du behöver råd eller vill bolla dina tankar.

art-room

Rum

Vi sitter i ett gemensamt öppet kontor på 360 kvm fyllt med inspiration och utbyte.

Allt som ingår i Transit är gratis – skrivbordsplats, handledning, workshops och tillgång till projektrum. Bl a finns workshops i avtal och förhandling, bokföring, deklaration och moms, konstnärliga processer, retorik och ledarskap.

För vem?

Musik
Film
Scenkonst
Bildkonst
Formgivning

Alla på Transit jobbar med musik, film, scenkonst, bildkonst eller formgivning. Ofta inom flera fält samtidigt. Transit riktar sig till dig som är i en utvecklingsfas oavsett om du jobbat konstnärligt i några eller många år. Gemensamt för alla här är behovet att fokusera, strukturera och förstärka den konstnärliga verksamheten

Träffar

En gång i månaden har vi lunchträff där vi pratar om våra projekt och får info om vilka workshops som är på gång på Transit. Veckovis har vi även eftermiddagsfika för den som vill. En gång per halvår har vi halvårsträffar under två dagar. Då får var och en sammanfatta sitt arbete de senaste sex månaderna och berätta om sina planer för det kommande halvåret samt berätta om sina drivkrafter och be om hjälp från gruppen om så behövs. Sedan ger gruppen feedback. Det brukar vara väldigt peppigt och inspirerande att få inblick i varandras arbetsprocesser. Halvårsträffen är det enda som är obligatoriskt på Transit.

Om Transit

Transit är en ideell förening för yrkesverksamma filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Transit erbjuder kontorsplats, workshops och handledning som en form av stipendium. Totalt är det 25-30 frilansande konstnärer i ett öppet kontorslandskap som delar kontakter och kunskaper vid lunchbordet dagligen. Transit finansieras av Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting.

Transit ska bidra till bättre förutsättningar för bildkonstnärer, filmare, scenkonstnärer, musiker och formgivare att utöva och livnära sig på sitt konstnärskap och sin kompetens.

Transit ska genom sin verksamhet bidra till ett utbud av rika och fria konstnärliga verk och projekt samt innovativa och hållbara produkter och tjänster. Dessa bidrar i sin tur till individers och samhällets kulturella och ekonomiska utveckling. Transit ska därtill vara en opinionsbildare som verkar för bättre förutsättningar för konstnärer och kreatörer i sin yrkesutövning.

På Transit

 

 

Fokus och utveckling

De två åren på Transit ger dig utrymme att söka efter rätt fokus och den bästa strukturen för dig och ditt konstnärskap. Du har möjlighet att utforska ditt konstnärskap och drivkrafter för att utveckla den verksamhet du vill ha.

 

 

Energi

Eftersom det finns så många olika kompetenser och erfarenheter här är det lätt att få tips och hjälp. Vi byter ofta tjänster och feedback med varandra och samarbetar i projekt. Att vara frilans kan vara både svårt och ensamt, här finns kollegor i samma situation som stöttar varandra och hjälps åt att fira framgångar.

 

 

Organiskt

Tillsammans med våra konstnärer har vi tagit fram en utvecklingsmetod som heter OPM – Organisk Process Metod. Vi håller workshops i OPM som hjälper dig att strukturera din verksamhet och ge mer plats åt de delar som är viktigast för dig. OPM är ett organiskt verktyg för att nå konstnärlig och ekonomisk hållbarhet och skapa en grund för att ditt konstnärskap ska kunna utvecklas. Med OPM kan du analysera din verksamhets olika delar och hur du kan strukturera det på bäst sätt för dig.