Menu

Transit

Tid, råd och rum
för konstnärliga
verksamheter

Transit är en plats och samarbetspartner för frilansande filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Vi på Transit vet att ett dynamiskt och tillåtande sammanhang hjälper många konstnärer och deras verksamheter att utvecklas både konstnärligt och ekonomiskt.

Om fler konstnärliga verksamheter ges de förutsättningar de behöver för att stärkas kommer vi alla att kunna ta del av ett utvecklande och utmanande konst- och kulturutbud – En viktig ingrediens i uppbyggandet av ett öppet och inkluderande samhälle.

Tid

På Transit får du tid att utveckla ditt konstnärliga arbete fritt under två år.

art-advice

Råd

Vi som jobbar på Transit finns alltid till hands när du behöver råd eller vill bolla dina tankar.

art-room

Rum

Vi sitter i ett gemensamt öppet kontor på 360 kvm fyllt med inspiration och utbyte.

Skrivbordsplats, handledning, workshops och tillgång till projektrum ingår i residensen på Transit. En avdragsgill administrationsavgift på 500 kr / månad / konstnär täcker omkostnader som städning, bredband, kaffe och printer. Bland Transits resurser finns workshops i bl.a. avtal och förhandling, digital marknadsföring, ansökan till arbetsstipendium och hållbara konstnärliga processer. Handledningen stöttar upp i konstnärernas övriga behov.

För vem?

Musik
Film
Scenkonst
Bildkonst
Formgivning

Alla på Transit jobbar med musik, film, scenkonst, bildkonst eller formgivning. Ofta inom flera fält samtidigt. Transit riktar sig till dig som är i en utvecklingsfas oavsett om du jobbat konstnärligt i några eller många år. Gemensamt för alla här är behovet att fokusera, strukturera och förstärka den konstnärliga verksamheten

Om Transit

Transit är en ideell förening för yrkesverksamma filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Transit erbjuder verksamhetsutveckling för konstnärliga verksamheter i form av, workshops, handledning, ett kollegialt sammanhang av andra yrkesverksamma, samt en kontorsplats till en kostnad av 500kr/månaden. Totalt är det 20-30 frilansande konstnärer i ett öppet kontorslandskap som delar kontakter och kunskaper.

Transit finansieras av Kulturförvaltningen Region Stockholm, Vasakronan, Konstfack och Kulturrådet.

Transit syfte är att bidra till bättre förutsättningar för bildkonstnärer, filmare, scenkonstnärer, musiker och formgivare så att de kan utöva och livnära sig på sitt konstnärskap och sin kompetens.

Transit ska genom sin verksamhet bidra till ett utbud av rika och fria konstnärliga verk och projekt samt innovativa och hållbara produkter och tjänster. Dessa bidrar i sin tur till individers och samhällets kulturella och ekonomiska utveckling. Transit ska därtill vara en opinionsbildare som verkar för bättre förutsättningar för konstnärer och kreatörer i sin yrkesutövning.