Menu

Så här ansöker du/ni till Transit:

Skicka oss en beskrivning av din/er konstnärliga verksamhet och bifogat CV på alla som söker.

Berätta vad du/ni vill utveckla och hur Transit kan spela en roll i det arbetet.

Maila ansökan till ansokan@transitsthlm.se

*/?>