Menu

Ansökan till Transit

Skicka oss en beskrivning av din konstnärliga verksamhet, utvecklingsfasen du befinner dig i och vad du har för planer för dom kommande 12 månaderna. Berätta om varför du söker till Transit och hur du tror att Transit kan stötta dig och din verksamhet. Ange vilken tidpunkt du söker plats för och om du har särskilda behov för din kontorsplats.

Bifoga ditt CV och arbetsprov i form av exempelvis bild, video, ljud- och textmaterial. Arbetsprover i form av bild och text bör skickas i pdf-format. Om du har en hemsida eller sociala medier som representerar din verksamhet får dessa gärna inkluderas.

OBS! Vi behandlar endast kompletta ansökningar.

Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av din verksamhet, din utvecklingsfas och varför du söker till Transit
  • CV innehållandes utbildningar och arbetslivserfarenhet
  • Arbetsprover

Ansökan mailas till ansokan@transitsthlm.se