Menu

Vad händer sen?

När vi har fått din ansökan kommer vi att dela den med en av våra partners; Film Stockholm för filmare, SITE för scenkonstnärer, Konstfack Alumni för bildkonstnärer och formgivare och Starthus KMH för musiker.

Om du går vidare i antagningsprocessen kallas du till intervju på Transit. Intervjun är till för att vi ska fördjupa vår förståelse för ditt konstnärskap och se om Transit kan tillgodose dina behov. Det är även viktigt att du får en möjlighet att se kontoret och träffa oss i personalen innan en eventuell inflytt.

Bra att veta är att Transit ska fungera som ett tillfälligt extra stöd under två år, i en fas, där du utmanar och utforskar nya områden i din verksamhet och inte endast som en tillfällig kontorsplats. Vi ser gärna att du har möjlighet att delta i en eller flera av våra aktiviteter under året, så som workshops, work in progress och lunchträffar.

Vi tar emot ansökningar och antar konstnärer löpande under året.