Menu

Agnes Török

Agnes Török (hen) är ickebinär spoken word poet, workshopledare och författare. Hen har uppträtt på fyra kontinenter, hållt två TED talks, vunnit pris för sina spoken word teaterföreställningar på två språk och publicerat fem böcker.

Agnes hittills publicerade böcker All The Days We Don’t Revolt (2020, Burning Eye Books) Att Göra (2019, med det queerfeministiska poesikollektivet Det Nya Gardet), Den Nya Tidens Diktbok (2019, med serietecknaren och konstnären Bim Eriksson, i samarbete med LO och Leopard Förlag), We Need To Talk (2018, Burning Eye Books, släpptes först som TED talk) och Happiness Is An Art Form (2016, Burning Eye Books, släpptes först som TED talk).

Hen arbetar nu med två längre romanprojekt samt en ny diktsamling på svenska, och fortsätter utforska tematik kring kollektivt berättande, kroppslig autonomi, valda familjer och hopp.

Längs vägen har Agnes arbetat med fackförbund och litteraturfestivaler, samtyckesrörelsen och Riksteatern. Hen tycker att poesi och politik hör ihop.

www. agnestorok.org
www.facebook.com/AgnesTorokPoetry
www.instagram.com/agnestorokpoet/