Menu

Anja Olofgörs

Anja Olofgörs (f. 1987) bor och arbetar i Stockholm. Hennes konstnärliga arbete tar sig utryck i samspelet mellan performance, text och bild. Med fokus på interaktionen mellan kroppsliga och kulturella strukturer undersöker Anja hur kropp och form anpassar sig till omgivning, ideal och förändring.

Med en bakgrund i dans, och ett intresse för kropp och rumslighet, influeras hennes arbete av idéer som fokuserar på kognitiva och fysiska aktiviteter. Frågor kring vår fysiska relation till bild, objekt och rum har en avgörande roll i hennes arbetsprocess, där nya projekt oftast tar utgångspunkt ifrån arkivmaterial.

En viktig del av Olofgörs arbete är den tvärvetenskapliga diskursen som skapas genom samarbete mellan olika konstnärliga uttryck och vetenskapliga discipliner, bland annat dans, arkitektur och fotografi. Hennes arbete undersöker kopplingar mellan språk, yta, kropp och utrymme – vilket skapar nya sociala, politiska och experimentella utrymmen.