Menu

Hannah Arnesen

 

Jag arbetar med måleri, teckning, collage och skrivande. Jag har fokuserat på visuellt berättande och utforskat kombinationen av text och bild i grafiska romaner, bilderböcker, teaterpjäser, filmmanus, workshops och utställningar. Med en en master i illustration från Konstfack och en utbildning inom litterär gestaltning, filmmanus, litteraturvetenskap och idéhistoria intresserar jag mig för hur visuellt berättande kan tillgängliggöra kunskap och historia. Mina verk riktar sig till olika åldrar men rör sig alltid kring existentiella teman med ambitionen att skapa mötesplatser och väcka samtal.

De senaste tre åren har mitt största fokus legat på min femte bok ”Stjärnstoft”. ”Stjärnstoft” är en grafisk roman som porträtterar klimatkrisen och tar med läsaren på en resa genom jordens förflutna, nutid och framtid. Det är en berättelse om universums process; där liv blir död och död blir liv.