Menu

Konstmusiksystrar

Konstmusiksystrar är ett nätverk för tonsättare och ljudkonstnärer som definierar sig som kvinnor och transpersoner. Det grundades 2014 av Lo Kristenson och Marta Forsberg som då studerade komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Samtliga 155 medlemmar finns publicerade på nätverkets hemsida och listan växer stadigt.

För att skynda på processen mot en jämställd musikscen arrangerar Konstmusiksystrar workshops, föreläsningar, konserter, festivaler samt deltar i den offentliga debatten i frågor om jämställdhet och musik både i Sverige och utomlands.

Nätverket arbetar efter filosofin att andra komponisters framgång också ska kännas som deras egna. Genom att främja samhörighet mellan kompositörer vill Konstmusiksystrar minska den konkurrens och elitism som präglar konstmusikbranschen.

Konstmusiksystrar arrangerar kontinuerligt separatistiska workshops där kvinnor, transpersoner och icke-binära får skapa i ett tryggt rum och på sina egna villkor. I april 2019 mottog Konstmusiksystrar, som första pristagare någonsin, Framtidens Musikpris i kategorin Möjliggörare för Ungas Komponerande.

Rosanna Gunnarsson

  • Kompositör och ljudkonstnär som skapar inom spektret konstmusik, ljudkonst/installationer, teater, samt rörlig media.

Anna Jakobsson

  • Projektledare och forskare som är intresserad av feministiska arbetsmodeller för kulturproduktion. Arbetar som producent för Konstmusiksystrar sedan 2017.