Menu

Rebecka Cardoso

Rebecka har varit verksam inom scenkonstområdet i snart tjugo år, med såväl fria grupper som institutioner som uppdragsgivare. Hon har arbetat bland annat på Dramaten, Västmanlands Teater, Smålands Musik och Teater, Profilteatern och Teater 23. Sedan 2017 samarbetar hon återkommande med Livet Bitch! Scenkonst, för vilka hon, förutom att skriva och regissera sceniska verk, också skrivit och regisserat kortfilm, som bland annat visats på Stockholm Pride.

Rebeckas främsta teman är kvinnors erfarenheter och perspektiv och människans relation till Gud. Hon återkommer i sitt arbete till människors längtan efter kontakt och till sin egen och andras rädsla för döden.

Just nu skriver hon på verket ”De Utbrända”, i vilket hon utforskar människors smärtgränser och begreppen stark/svag, sjuk/frisk, kraftfull/maktlös och de normer och föreställningar som omgärdar dem. Hon utvecklar också projektet ”Clownsejd” – ett performance som kombinerar maskteknik hämtad från commedia de’ll arte med shamansk spådomskonst.

Fotograf: Magnus Åström