Menu

Talajeh Nasiri

Talajeh Nasiri är dramatiker och dramaturg med bas i Stockholm. Född i Tehran, Iran, och uppvuxen i Bredäng, utforskar hon i sitt arbete återkommande teman som mänskliga relationer, särskilt i kontexten av exil, trauma, normer, strukturer och klass.

Sin inspiration hämtar hon från vardagliga miljöer såsom tvättstugor, grönsaksland och gungställningar, platser där gränser suddas ut och oväntade händelser tar plats.

I pjäsen ”De livrädda” förvandlas ett sovrum under natten till en spelplats för mardrömmar och hopp. Här skildrar Nasiri två systrars relation som yngst och äldst och deras minnen av flykt och det förflutna. Genom nattens mörker och outforskade hörn undersöker hon hur dessa erfarenheter formar individens identitet och påverkar deras relationer.

I ljuddramat ”I väntan på besked” får lyssnaren följa en dotters kamp för sin pappas rätt till vård och relationen till en pappa på väg bort. Pjäsen ”Änglaspel” utforskar en flickas sökande efter svar om döden, livet och ofattbara händelser tillsammans med två oväntade vänner.

Inspirationen till dessa verk hämtar Nasiri från sin egen uppväxt och erfarenheter av metodutveckling och stödsamtal med utsatta barn och unga. Här finner hon även inspiration till dramaturgin som följer den för traumabearbetning. Hennes pjäser strävar inte bara efter att berätta en historia, utan även att skapa en fördjupad förståelse för mänskliga erfarenheter och utmana publiken att reflektera över sin syn på sig själv och sin omvärld.

Nasiri trivs i kollektiva skapandeformer och arbetar gärna tvärkonstnärligt. Sedan sin examen från Stockholms Konstnärliga Högskola 2017 har hennes pjäser framförts på scener runt om i landet, inklusive Dramaten, Unga Klara och Dalateater. Utöver detta har hon författat ljuddramer samt böcker baserade på intervjumaterial.

I sin roll som dramaturg samarbetar Nasiri med teatrar, produktionsbolag, koreografer, regissörer och dramatiker för att stödja utvecklingen av deras texter och idéer. Hon har även fungerat som föreställningsdramaturg för både teater och dans.