Menu

Projekt

Ny rapport om kulturskapares förutsättningar

Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar – strukturella hinder för yrkesutövande

Capellagården, Transit och Artifex släpper rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp. Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning. 


Transits digitala intensivresidens Open Call 18 okt-12 nov

Under våren 2022 arrangerar Transit Kulturinkubator två digitala intensivresidens för yrkesverksamma konstnärer inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk. Residensen riktar sig till konstnärer som har anknytning till någon av Transits samarbetspartners Tjallegoahte (Sapmi), Capellagården, Artifex, och Resurscentrum för konst Norrbotten eller är verksamma inom regionerna Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Gävleborg.


Konsten att få konstnärliga produktionshus att fungera – Ett samtal om Best Practice med Kapsylen och Wip:Sthlm

Den 16 november kl 18:00-20:00 bjuder Produktionsplatserna och Transit Kulturinkubator in till ett digitalt samtal om Best Practice med Wip:Sthlm och Kapsylen.

Det finns många utmaningar med att driva ateljéer och produktionshus. Några organisationer som har lyckats bra med en stabil produktionsmiljö för kreatörer är Wip:Sthlm och Kapsylen. Under samtalet berättar WIP och Kapsylen om sina verksamheter och delar med sig av deras erfarenheter. Vad är deras bästa tips och hur har de tagit sig an utmaningarna? Samtalet avslutas med en öppen frågestund.

Produktionsplatsernas aktiviteter är till för dig som driver eller är medlem av en ateljéförening eller annan konstnärlig produktionsplats.

Medverkande gäster
Jonathan Sandberg – styrelseledamot och medlem i gruppen Rub-a-dub, en av Kapsylens musikstudios.
Anna Ridderstad – konstnär och ledamot i Wip:Sthlms styrelse.

Samtalsledare
Linda Bonaventura – Transit Kulturinkubator
Jon Brunberg – Produktionsplatserna

Här skapas konsten

Ett samarbetsprojekt med Produktionsplatserna

Produktionsplatserna är ett nätverk av konstnärliga produktionsplatser som startades av företrädare för ett antal ateljéföreningar i Stockholmsregionen. Nätverket fungerar för närvarande som kunskapsforum och har ambitionen att bli en samlande röst för de konstnärliga produktionsplatserna i kulturpolitiken och verka för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv i Sverige.

WORKSHOPS VI ERBJUDER UNDER 2021
Under våren 2021 drog samarbetet mellan Transit och nätverket Produktionsplatserna igång med workshops för dom som driver eller är medlemmar av en ateljéförening eller annan konstnärlig produktionsplats. Vi erbjöd två kostnadsfria workshops för alla som vill kompetensutvecklas inom föreningskunskap, policyarbete och påverkansarbete.

FÖRENINGSKUNSKAP  – VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?
Workshopledare: My Gross  
Datum & Tid: Tisdag 18 maj 2021, kl 18.00 – 20:30

PÅVERKANSARBETE – HUR NÅR NI UT OCH FRAM?
Workshopledare: Silvia Kakembo
Datum & Tid: Tisdag 1 juni 2021, kl 18.00 – 20:30

HÖSTENS WORKSHOP

Under hösten 2021 kommer ytterligare en workshop att arrangeras. Mer info om detta släpps snart!

LÄS MER om projektet och vårens workshops

LÄS MER  om produktionsplatserna.


 

PROCESSPODDEN

Transit och Filmbasen vill lyfta den konstnärliga processen, arbetet som leder fram till ett verk. Under olika konst-och kulturevent bjuder vi in olika konstnärer till publika samtal om deras arbetsprocesser. Samtalen spelas också in och blir podcasten “Processpodden”.