Menu

Skrivbordsplats, handledning, workshops och tillgång till projektrum ingår i residensen på Transit. En avdragsgill administrationsavgift på 500 kr / månad / konstnär täcker omkostnader som städning, bredband, kaffe och printer. Bland Transits resurser finns workshops i bl.a. avtal och förhandling, digital marknadsföring, ansökan till arbetsstipendium och hållbara konstnärliga processer. Handledningen stöttar upp i konstnärernas övriga behov.