Menu

Transit är en plats och samarbetspartner för frilansande filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Vi på Transit vet att ett dynamiskt och tillåtande sammanhang hjälper många konstnärer och deras verksamheter att utvecklas både konstnärligt och ekonomiskt.

Om fler konstnärliga verksamheter ges de förutsättningar de behöver för att stärkas kommer vi alla att kunna ta del av ett utvecklande och utmanande konst- och kulturutbud – En viktig ingrediens i uppbyggandet av ett öppet och inkluderande samhälle.