Menu

På Transit

 

 

Fokus och utveckling

De två åren på Transit ger dig utrymme att söka efter rätt fokus och den bästa strukturen för dig och ditt konstnärskap. Du har möjlighet att utforska ditt konstnärskap och drivkrafter för att utveckla den verksamhet du vill ha.

 

 

Energi

Eftersom det finns så många olika kompetenser och erfarenheter här är det lätt att få tips och hjälp. Vi byter ofta tjänster och feedback med varandra och samarbetar i projekt. Att vara frilans kan vara både svårt och ensamt, här finns kollegor i samma situation som stöttar varandra och hjälps åt att fira framgångar.

 

 

Organiskt

Tillsammans med våra konstnärer har vi tagit fram en utvecklingsmetod som heter OPM – Organisk Process Metod. Vi håller workshops i OPM som hjälper dig att strukturera din verksamhet och ge mer plats åt de delar som är viktigast för dig. OPM är ett organiskt verktyg för att nå konstnärlig och ekonomisk hållbarhet och skapa en grund för att ditt konstnärskap ska kunna utvecklas. Med OPM kan du analysera din verksamhets olika delar och hur du kan strukturera det på bäst sätt för dig.

*/?>