Menu

Träffar

En gång i månaden har vi lunchträff där vi pratar om våra projekt och får info om vilka workshops som är på gång på Transit. Veckovis har vi även eftermiddagsfika för den som vill. En gång per halvår har vi halvårsträffar under två dagar. Då får var och en sammanfatta sitt arbete de senaste sex månaderna och berätta om sina planer för det kommande halvåret samt berätta om sina drivkrafter och be om hjälp från gruppen om så behövs. Sedan ger gruppen feedback. Det brukar vara väldigt peppigt och inspirerande att få inblick i varandras arbetsprocesser. Halvårsträffen är det enda som är obligatoriskt på Transit.