Menu

Skapande Kärnan i Kulturella och Kreativa Näringar
Projektet ska lyfta och utveckla relevanta metoder och insatser som stärker den yrkesverksamma konstnären, konsthantverkaren och hantverkaren i sitt företagande, utifrån sina behov.
Metoderna kommer att spridas till andra stödfunktioner inom konsten och kulturen runt om i landet för att stimulera den skapande kärnan i de kulturella och kreativa näringarna. Målet är fler hållbara verksamheter, både konstnärligt och ekonomiskt.
Läs mer om projektet.

Projekt

Virtuellt konstnärsresidens & virtuellt visningsfönster

Under våren 2023 genomför Transit ett virtuellt residens för konstnärer bosatta och verksamma på glesbygd, landsbygd, mindre stad eller ort över hela Sverige. 12 antagna konstnärer från olika konstformer och delar av landet deltar. Residenset avslutas med ett virtuellt visningsfönster med vernissage och performance.

Projektet finansieras av Kulturrådet.

Ny rapport om kulturskapares förutsättningar

Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar – strukturella hinder för yrkesutövande

Capellagården, Transit och Artifex släppte 2022 en rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp. Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning.