Menu

Självledarskap för Kulturskapare

Självledarskap för kulturskapare är en metodbok som riktar sig till yrkesverksamma kulturskapare. Den bygger på metoder i konstnärlig företagslogik.

Att leda sig själv är en del av att vara kulturskapare. Det är du som bestämmer hur du ska lägga upp ditt arbete, när du ska starta din dag eller vilka jobb du ska säga ja eller nej till. Du behöver därför vara din egen ledare som ger dig rätt förutsättningar inför de moment och uppgifter som ditt arbete består av.

Boken är framtagen av Kreativa Öland och Brighter Business, och en del av metodmaterialen är hämtade ifrån Transits kurs Organisk Process Metod. Boken är producerad inom projektet Skapande Kärnan i KKN, där Transit ingår som samarbetspartner.

Ny rapport om kulturskapares förutsättningar

Skapande kärnan i kulturella och kreativa näringar – strukturella hinder för yrkesutövande

Capellagården, Transit och Artifex släppte 2022 en rapport om kulturskapares förutsättningar för att utöva sina yrken, spänningsfältet mellan att vara kulturskapare och företagare samt bristen på relevanta stödinsatser för denna yrkesgrupp. Rapporten målar en bild över hur den yrkesverksamma kulturskaparens arbetsliv ser ut och de strukturella hinder som många möter. Rapporten bygger både på egna erfarenheter och tidigare forskning.