Menu

Transits Virtuella Residens Våren 2023

Open Call 28 okt-7 dec

(förlängd ansökningsperiod)

Under våren 2023 arrangerar Transit Kulturinkubator ett virtuellt (digitalt) residens för yrkesverksamma konstnärer inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk.  

Residensen riktar sig till konstnärer i hela Sverige som bor och är verksamma på glesbygd, landsbygd, mindre stad eller ort. Residenset avslutas med en virtuell utställning, vernissage och performance, för vilket MU-avtalsenlig ersättning utgår till alla deltagande konstnärer.

Fokus

Under det virtuella residenset kommer vi att varva workshops med föreläsningar, kollegialt delande, individuella samtal och praktiska övningar. Fokus ligger på att få syn på och utveckla den egna konstnärliga verksamheten samt att bygga nätverk mellan konstnärer. Vi kommer också att dela information och verktyg för att söka offentlig finansiering och utforska vilka möjligheter som digitala rum och sociala medier erbjuder för konstnärer i hela landet. Arbetet sker både genom information och övningar i grupp, och enskild coachning.

Mål

Målet är att du genom residenset ska få  chansen att utveckla ett nytt stöttande nätverk och din verksamhet som konstnär i stort. Centralt är att du ska få nya praktiska redskap och färdigheter i att formulera dig kring din konstnärliga verksamhet, finansiera din verksamhet, och använda digitala miljöer för att nå ut med din verksamhet. 

Residenset avslutas med ett virtuellt visningsfönster med virtuell utställning, performance och vernissage. Där får du som residenskonstnär betalt för din medverkan och möjlighet att möta ny publik och nya uppdragsgivare med det du skapar.

Metod

Utvecklingen av den egna konstnärliga verksamheten sker utifrån den enskildes konstnärskap och identifierade behov. Till  stöd får residenskonstnärerna workshops, kunskapsverktyg och aktiviteter som stärker den konstnärliga verksamheten. Resurserna ges även i form av kollegialt lärande mellan residensets antagna konstnärer samt individuell coachning.

Residensperiod

De digitala residenstillfällena kommer att ske under tisdagseftermiddagar från februari – maj 2023. Utöver residenstillfällena kommer du som antagen konstnär att få uppgifter mellan träffarna samt arbeta med dem verk eller det innehåll som du vill ställa ut / framträda med / visa upp under den virtuella utställningen. Residensen avrundas med en produktionsperiod och individuell coachning där du arbetar mer intensivt med dina verk, och avslutas med vårt virtuella visningsfönster med utställning, vernissage och performances.

För att söka måste du kunna delta på alla nio träffar samt under det virtuella utställningen. Residenstillfällena är som följande, varje gång  kl 13.00 – 16.30 över Zoom:


Innehåll

Under residenset kommer du som deltagare få ta del av följande:

  • Intro till nätverket, dina nya kollegor och Digitalisering För Kreatörer
  • Organisk Process Metod – att få syn på och utveckla din konstnärliga verksamhet så att du får ut det du vill i form av tid, pengar, skapande och sammanhang
  • Workshopen Sociala Medier För Kreatörer
  • Workshopen Offentlig Finansiering och Att Söka Arbetsstipendium
  • Gemensam ansamling inför produktionsperioden
  • Gemensam virtuell utställning, vernissage och performance (MU-avtalsenlig ersättning utgår)

Tidsåtgång

Gemensamma aktiviteter och eget arbete ca 8h/ vecka

Plats

Alla residensaktiviteter kommer att ske på distans. 

Residenstillfällena kommer att ske på Zoom.


Antagningskrav

Vem kan söka?

För att kunna söka till residenset ska du vara yrkesverksam konstnär inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk. Du ska vara boende och verksam i glesbygd, på landsbygd, i mindre stad eller ort någonstans i Sverige. 

Du ska bedriva egen verksamhet på minst 50% arbetstid och kunna delta i residensets alla aktiviteter, samt ha tid att göra uppgifter mellan aktiviteterna. 

Du ska vara intresserad av att dela med dig och vara i ett utvecklande sammanhang.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av att arbeta med konst i digitala eller virtuella miljöer.

Ansökan

Skicka oss en beskrivning av din konstnärliga verksamhet och bifoga ditt CV. Berätta kort om varför du söker till det virtuella residenset och hur du tror att Transit kan stötta dig och din verksamhet. Ange bostadsort.

Ansök senast 7:e dec 2022 (obs förlängd ansökningsperiod).

Maila ansökan till virtuell.residens@transitsthlm.se

Antagningsbesked ges senast den 15:e dec 2022 via mail. 

Det finns totalt 10 platser på residenset.


Residensansvarig

Agnes Török är projektledare för residenset samt kommunikatör på Transit Kulturinkubator. Hen är även spoken word poet, författare och digital scenkonstnär på två språk. Hen började arbeta med poesi för digitala miljöer som anställd på brittiska BBC för nio år sedan, och har sedan dess genomfört digitala nationella och internationella turnéer, virtuella bokreleaser och två TED talks. Idag är hen dramatiker och regissör för communityteatern Livet Bitch! Scenkonsts stora digitala scenkonstsatsning för unga.

Agnes  har stor erfarenhet av att hålla kurser och stötta konstnärers kreativa processer. Hen är kursledare på Folkuniversitet och Skurups Folkhögskola, gästlektor på Stockholms Konstnärliga Högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut, samt workshopledare i sociala medier för flertalet Centrumbildningar och kulturföreningar runt om i Sverige. Med start på Folk & Kultur började Agnes föreläsa särskilt om möjligheterna med digital scenkonst och digitala kulturevent som demokratiserande och tillgängliggörande processer för konstnärer och publiker i hela Sverige.

Gästföreläsare och workshopledare med specifika spetskompetenser kommer att hålla i delar av det virtuella residenset. 

Transits verksamhet finansieras av Region Stockholm.
Det virtuella residenset finansieras av Kulturrådet.