Menu

Om Transit

Transit är en ideell förening för yrkesverksamma filmare, musiker, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare. Transit erbjuder verksamhetsutveckling för konstnärliga verksamheter i form av, workshops, handledning, ett kollegialt sammanhang av andra yrkesverksamma, samt en kontorsplats till en kostnad av 500kr/månaden. Totalt är det 20-30 frilansande konstnärer i ett öppet kontorslandskap som delar kontakter och kunskaper.

Transit finansieras av Kulturförvaltningen Region Stockholm, Vasakronan, Konstfack och Kulturrådet.

Transit syfte är att bidra till bättre förutsättningar för bildkonstnärer, filmare, scenkonstnärer, musiker och formgivare så att de kan utöva och livnära sig på sitt konstnärskap och sin kompetens.

Transit ska genom sin verksamhet bidra till ett utbud av rika och fria konstnärliga verk och projekt samt innovativa och hållbara produkter och tjänster. Dessa bidrar i sin tur till individers och samhällets kulturella och ekonomiska utveckling. Transit ska därtill vara en opinionsbildare som verkar för bättre förutsättningar för konstnärer och kreatörer i sin yrkesutövning.

Bakgrund

Den ideella föreningen Transit Kulturinkubator driver Transit på Telefonplan. Vi samarbetar med SITE, Starthus KMH på Kungliga Musikhögskolan, Konstfack Alumni och Film Stockholm för att tillsammans stödja filmare, scenkonstnärer, formgivare, musiker, bildkonstnärer och konsthantverkare i Stockholms län. Vi arbetar tillsammans för att påverka beslutsfattare att förbättra arbetsvillkoren för yrkesverksamma konstnärer.

I vårt nätverk ingår även branschorganisationer, konstnärliga högskolor och andra intresseorganisationer inom ”våra” fält. Hos våra samarbetspartners kan både vi och du få mer information och kunskap för att utvecklas. Transit startades 2004 av Konstfack och ombildades i samband med Stockholms Läns Landstings finansiering till en fristående ideell förening 2010.


Transits styrelse

Anders Lindgren, vice Ordförande
Affärsutvecklare med kompetens från sitt ledarskap på Mötesplats Steneby och bl.a. KLUMP på Subtopia, samt som bildkonsntärbildkonstnär

Maria Lantz
Rektor Konstfack, konstnär, skribent, kurator

Ulrica Källén
Verksamhetsledare, KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Valentina Chamorro Westergårdh
Regissör, manusförfattare och producent, redaktör på SVT Kortfilm och dokumentär