Menu

Ansök till Transit

För att kunna söka till Transit Kulturinkubator ska du vara yrkesverksam konstnär inom något av områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk. Du ska bedriva egen konstnärlig verksamhet på minst 50% arbetstid och ha varit yrkesverksam i minst ett år. Du ska befinna dig i en utvecklingsfas i din verksamhet, oavsett om du har jobbat konstnärligt i några eller många år.  

Ansökan till Transit

Skicka oss en beskrivning av din konstnärliga verksamhet, utvecklingsfasen du befinner dig i och vad du har för planer för dom kommande 12 månaderna. Berätta om varför du söker till Transit och hur du tror att Transit kan stötta dig och din verksamhet. Ange vilken tidpunkt du söker plats för och om du har särskilda behov för din kontorsplats.

Bifoga ditt CV och arbetsprov i form av exempelvis bild, video, ljud- och textmaterial. Arbetsprover i form av bild och text bör skickas i pdf-format. Om du har en hemsida eller sociala medier som representerar din verksamhet får dessa gärna inkluderas.

OBS! Vi behandlar endast kompletta ansökningar.

Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av din verksamhet, din utvecklingsfas och varför du söker till Transit
  • CV innehållandes utbildningar och arbetslivserfarenhet
  • Arbetsprover

Ansökan mailas till ansokan@transitsthlm.se

Vad händer sen?

När vi har fått din ansökan kommer vi att dela den med en av våra partners; Film Stockholm för filmare, SITE för scenkonstnärer, Konstfack Alumni för bildkonstnärer och formgivare och Starthus KMH för musiker.

Om du går vidare i antagningsprocessen kallas du till intervju på Transit. Intervjun är till för att vi ska fördjupa vår förståelse för ditt konstnärskap och se om Transit kan tillgodose dina behov. Det är även viktigt att du får en möjlighet att se kontoret och träffa oss i personalen innan en eventuell inflytt.

Bra att veta är att Transit ska fungera som ett tillfälligt extra stöd under två år, i en fas, där du utmanar och utforskar nya områden i din verksamhet och inte endast som en tillfällig kontorsplats. Vi ser gärna att du har möjlighet att delta i en eller flera av våra aktiviteter under året, så som workshops, work in progress och lunchträffar.

Vi tar emot ansökningar och antar konstnärer löpande under året.